E  E  S  T  I
R A U D T E E A J A L O O
S  E  L  T  S
SELTSI JUHATUS


Juhatus on valitud Seltsi üldkoosolekul 20 jaanuaril 2018. Juhatus on valitud viieks aastaks ja selle volitused kestavad kuni 19 jaanuarini 2023.


Andrei AFANASSENKO
Juhatuse esimees
e-post: andrey@ertas.eu


Dmitri KNJAZEV
Juhatuse liige
e-post: dmitri@ertas.eu


Copyright © 2013-2021, ÅRTAS.